info@maichaufamilyhomestay.com +84 (0) 913 002 815 / (0) 915 921 915

Mai Châu – Pù Luông Nature Reserve & Mã River

3 days
 • Mai Châu
 • Pù Luông Nature Reserve
 • Mã River
Reserve
$169

Mai Châu Morning Tour

9 - 10 Hours
 • Hiking
 • Riding
 • Transport to Ha Noi
Reserve
$50$35

Mai Châu – Mã River – Pù Luông Nature Reserve

1 day
 • Pù Luông Nature Reserve
 • Kho Mường
Reserve
$50$35

Vạn Mai – Mai Châu Day Tour

1 Day
 • Rafting
 • Riding
 • Cooking Lessons
Reserve
$50$35

Mai Châu (Lác Village) – Mộc Châu Highland (Sơn La)

4 days
 • Mai Châu (Lác Village)
 • Pù Luông Nature Reserve
 • Mã River
 • Mộc Châu Highland (Sơn La)
Reserve
$225

Vietnam – North to South

15 Days
 • Domestic Transportation Included
 • Accommodation Included
 • Group Discounts
Reserve
$1125

Hà Nội – Mai Châu – Hạ long Bay

7 days
 • Hà Tây
 • Perfume Pagoda
 • Mai Châu
 • Tràng An
 • Hạ long Bay
Reserve
$595

Culinary Circuit Tour

4 days
 • Hà Tây
 • Perfume Pagoda
 • Mai Châu
 • Phù Yên
 • Xuân Sơn National Park
Reserve
$295